Moje konto Moje konto
Koszyk jest pusty

 

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - piątek: 10:00 - 17:00

Sobota: 10:00 - 14:00

 

Kontakt:

e-mail:info@homeoapteka.pl

tel. 537 290 137

 

Nr konta:

Alior Bank

84 2490 0005 0000 4500 6150 6469

 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie | Biuro Karier ...

Udostępnienie danych w ramach Platformy Rejestrów Medycznych ...

 

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności

 

Apteka Hipokrates dba o prywatność danych osobowych osób korzystających ze strony www.homeoapteka.pl.. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityka”) służy udzielaniu pełnej informacji dotyczącej przetwarzania przez Administratora danych.

 

1. Definicje

 

Administrator – Apteka Hipokrates N. Staniak Spółka Jawna z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Asnyka 2, NIP: 8131010411, REGON: 690041616, KRS: 0000284402 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, który świadczy

 

 

 

Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego homeoapteka.pl dostępny pod adresem

 

https://homeoapteka.pl/regulamin,31.html

 

Serwis - stronę internetowa www.homeoapteka.pl, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działający w domenie https://homeoapteka.pl/index.html

 

 

 

Użytkownik - podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 

 

Urządzenie - elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu www.homeoapteka.pl

 

 

 

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)

 

 

 

2. Obowiązki informacyjne Administratora

 

 

 

Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne Apteka Hipokrates N. Staniak Spółka Jawna z art. 13 RODO.

 

Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formy informowania, o której mowa w art. 12 RODO.

 

W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje na adres mailowy admin@aptekahipokrates.pl

 

 

 

3. Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych.

 

 

 

Administrator reprezentujący homeoapteka.pl wyznaczył osobę do kontaktu, w sprawach przetwarzania danych osobowych. Do kontaktu w.w. celów służy adres e-mail: admin@aptekahipokrates.pl

 

 

 

4. Oświadczenie Administratora

 

 

 

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:

 

- przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,

 

- przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,

 

- przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych.

 

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

 

 

 

5. Cel zbierania danych osobowych

 

 

 

Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży na odległość.

 

Dane zbierane w przypadku dokonywania zakupów w tym obsługi płatności oraz procesu rejestracji w Serwisie. Podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy). Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania / dostawy, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP.

 

 

 

6. Zakres zbierania danych osobowych

 

 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i ochrony danych jego Użytkowników – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią). Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do sklepu internetowego homeoapteka.pl, dane i geolokalizacja Urządzenia, z którego dokonywane jest połączenie, m.in. adres IP Urządzenia. Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem z Serwisu (np. liczbę Użytkowników) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających ze sklepu internetowego.

 

 

 

7. Udostępnianie i powierzanie danych osobowych

 

 

 

W związku z realizacją zamówień ze sklepu homeoapteka.pl, Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym pracownikom w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień.

 

Administrator w ramach realizacji umowy sprzedaży może przekazywać dane osobowe następującym podmiotom: firmom kurierskim, operatorowi płatności.

 

Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub w oparciu o obowiązek prawny.

 

 

 

8. Okres przetwarzania danych osobowych

 

 

 

Dane osobowe Użytkownika mogą być przechowywane:

 

-przez cały okres aktywności Użytkownika zarejestrowanego,

 

-Użytkownika zarejestrowanego i niezarejestrowanego – przez okres wymagany postawieniami ustaw podatkowych i o rachunkowości.

 

 

 

9. Prawa osoby, której dane są przetwarzane.

 

 

 

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora w ramach funkcjonowania Serwisu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, poprawienia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 

 

10. Polityka cookies

 

 

 

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika zbieranych za pomocą plików Cookies.

 

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych.

 

 

 

11. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 

 

 

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 

-Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 

-Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 

-Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

 

 

12. Cel wykorzystywania plików Cookies

 

 

 

Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika w Serwisie: utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu.

 

Dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu np. do wykorzystywanego przez Użytkownika urządzenia.

 

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych np. Google Analytics. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

 

 

 

13. Warunki przechowywania plików cookies.

 

 

 

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej

 

Możliwość usunięcia plików Cookies przez użytkownika – odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej.

 

Ograniczenie stosowanie plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcje serwisu homeoapteka.pl